Viga on viimases sõnas, u tähtedel on üks tulp puudu