Mäng kiiruse peale, ehk lammas ei tohi vabadusse pääseda 27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="480" height="350">