Joomla Eesti tõlkemeeskond on Crowdin’is https://crowdin.com/project/joomla-cms/et usinasti teinud tõlketööd ja Sandra97 Joomla meeskonnast on nüüd selle põhjal kokku pannud infobukleti Joomla tutvustamiseks. Siinkohal võtame õiguse seda ka teile näidata ja kasutamiseks allagi laadida

 

Lae brožüür alla