Joomla! failihaldus

Joomlal on oma failihaldus kus saame hallata faile mis on kaustas images. Kausta nimi on küll images aga see ei tähenda seda, et selles kaustas peab ilmtingimata olema pildifailid. See kaust võib sisaldada ka pdf, exeli, wordi faile.

Failihaldus võimaldab Teil luua/kustutada kaustasi, laadida üles erinevaid faile (bmp,csv,doc,gif,ico,jpg,jpeg,odg,odp,ods,odt,pdf,png,ppt,swf,txt,xcf,xls,BMP,CSV,DOC,GIF,ICO,JPG,
JPEG,ODG,ODP,ODS,ODT,PDF,PNG,PPT,SWF,TXT,XCF,XLS) ja loomulikult ka neid faile kustutada.

Joomla failihaldusse saab järgmiselt: Menüüst valides Sisu > Failid

Failihaldusesse

Olles juhtpaneelis valime vasakult menüüst Failid

Joomla failihaldusesse

Peale seda avaneb Teile aken kus on ära toodud selles kaustas olevad failid ja kaustad.

Joomla Failihaldus

Erinevate kaustade vahel liikumiseks vajuta lihtsalt kausta ikooni peale. Kausta ikoonid asuvad: vasakul ja samas aknas kus failid.

kaustad

Failid asuvad

Joomla failid

Kausta tegemine ja kustutamine

Uue kausta loomiseks vali asukoht, selleks vali olemas olevate kaustade vahel sobilik kaust vajutades kausta nime peale(vasakul kausta nimekirjas). Jõudes sobilikusse kausta vali nupp Loo uus kaust

Loo uus kaust

Peale seda pööra tähelepanu nupureast natuke allapoole. Sinna ilmus lahter millest esimene pool näitab millisesse kausta lood uut kausta ja teine pool on täidetav kuhu sisestad kausta nime (Kausta nimes ei tohi olla tühikuid vajadusel asenda tühik - või _ Lisaks kausta nimi ei või sisaldada täpitähti.).

Joomla Kausta loomine

Kui kaustale on nimi antud vajuta nupule Loo kaust

Uus kaust

Peale nupule vajutust luuakse soovitud nimega kaust.

Joomla uus kaust

Kausta kustutamine

Kausta kustutamiseks vajuta lihtsalt kausta ikooni juures olevale ristile. Kõik kaustas olevad failid kustutatakse koos kaustaga.

Joomla kausta kustutamine

Mitme kausta korraga kustutamiseks märgista kaustad ja vajuta nupule kustuta.

Mitme kausta korraga kustutamine

Faili üleslaadimine ja kustutamine

Vali välja kaust kuhu soovid oma faili üles laadida. Kui kaust välja valitud vajuta nuppu Lae üles.

Joomla lae üles nupp

Pööra tähelepanu nupureast allapoole sinna lisati uus väli.

Uus fail

Esmalt peame valima oma arvutist faili mida soovime üles laadida selleks vajuta nupule Choose Files.

Joomla vali faili nupp

Teile avatakse uus akne milles antakse võimalus oma arvutist valida failid. Faili valimiseks vajuta faili peale. Mitme faili valimiseks vajuta ennem klaviatuuril nuppu CTRL ja siis vali failid. Faili või valitud failide kogu suurus(maht) ei või ületada 10MB.

Faili valik arvutist

Kui failid on välja valitud vajuta nupule Open.

Faili valik arvutist

Aken suletakse ja Teid suunatakse tagasi joomla failihaldusesse. Teile näidatakse faili nime mille valisite oma arvutist. Nüüd vajutage nupule Alusta üleslaadimist.

Alusta faili üleslaadimist

Faili kustutamine

Faili kustutamiseks vajuta faili juures olevale ristile.

Faili kustutamine

Mitme faili korraga kustutamiseks märgista failid ja vajuta nupule kustuta.

Joomla Failide kustutamine