Kõik hinnad tõusevad. Mõtlen kaubandust ja teenuseid. Kõik on igati arusaadav. See aga, et ka riik ja linnavalitsused üritavad rahva kulul paremini ära elada, on aga alatu. Tartu linna lasteaiakoha maks on seotud alampalgaga ja see tähendas automaatselt suurele hulgale linnakodanikele kõrgemat kohamaksu alates käesoleva aasta jaanuarist. Niigi on Tartu linnas lasteaia maksud kõrgemad kui mujal vabariigis, aga arvati, et sellest on ikka veel vähe. Mis on minu jaoks kõige hämmastavam, kohamaksu tõusu taustal tõsteti toetusi eralasteaedadele! Sisuliselt tekib tunne, et linna lasteaedade arvelt käib eraettevõtluse toetamine. Hallooo! Eralasteaed on kena algatus, aga siiski äriühing, kes sisimas suisa peab teenima ka kasumit. Ja ka siis pole lastevanematel kindlustunnet, et esimest aastat eralasteaeda pandud laps seal kuni viimase rühmani saab ära käia!!! Vaadakem mis juhtus Karu lasteaia ketiga... Seega, eralasteaedade toetamise asemel ehitage ise lasteaedu ja hoolitsege oma linna inimeste eest.

Keegi on alustanud ka petitsiooni, et Tartu linna lasteaia kohamaks lahti siduda alampalgast.