Joomla! Volunteers Portal

raudmaa@gmail.com / +372 511 9488 / Kontakt

JALGRATTURIKOOLITUSE TÖÖPLAAN
Õppetöö toimub kord nädalas paaristunnina poolaasta vältel, kokku 30 akadeemilist tundi (koos eksamitega).
Õppeaasta: 2021/22

Nädal või

kuupäev

Teema

Tegevused või märkused

Õpiväljundid

Ak t

1. nädal

Tund 1. Sissejuhatus eelolevatesse teoreetilistesse ja praktilistesse osadesse. Ajaplaani tutvustamine ja üleskutse nii lastele kui vanematele ratta tehniliseks ülevaatuseks.

Jalgratas, selle osad ja tehnilise korrasoleku kontroll.

 

Tund 2. Mida rattal teha ei tohi?

Kiiver, tema vajadus, õige kasutamine.

Riietus, jalanõud, nähtav olemine

Tunnis on täiskomplektne jalgratas tutvustuse läbiviimiseks.

Lapsed võiksid saada panna rattale külge helkureid ja valgusteid ning analüüsida kas nende asukoht on õige.

Videod ja pildid ratta väärkasutusest liikluses. Kiivri koolitus .

Muna-kiivri-katse. Kõigil on kaasas oma kiiver. Õpikust lk 6-7. Peale õpet proovitakse väikestes gruppides omavahel arutledes ja näpunäiteid jagades kiivrit pähe panna.

Laps oskab hinnata ratta korrashoidu, teab mida rattaga sõites teha ei tohi ja oskab korrektselt kiivrit kasutada.

2

2. nädal

Tund 1. Sissejuhatus teooriasse Jalgratturi Tööraamatu ja testide tutvustamisega. Mõisted. Sõidutee ületamine ja jalgrattatee iseärasuste tutvustamine. Käemärguanded.

 

Tund 2. Õuetund tutvumaks kooliümbruse liiklusega. Arutleme olemasolevaid liiklusmärke, vöötradu ja jalgrattateed (mis on koolist küll pisut eemal), õpime märkama halva nähtavusega kohti (kõrged piirdeaiad, haljastus, parkivad autod) ja analüüsima ohtude vältimist.

Nurga tagant välja hüppamine, elik ootamatused ja halb nähtavus.

Abistavad materjalid tööraamatu ja videote näol. Õpikust lk 2, 8, 13-14. Põhimõisted .

 

Mängime läbi kooliaiast liiga kiiresti tänavale tulemise.

Lastele on tutvustatud kooli liiklusskeemide juurde jäävaid märke ja nad teavad nende otstarvet ja vajadust.

Mängitakse läbi teooriatunnis õpitud tee ületamist ja saavad praktilise kogemuse sellest kui keegi ootamatult pimedast alast välja hüppab.

2

3. nädal

Tunnid 1, 2 ja 3. Vasak- ja tagasipööre. Arvestamine teiste liiklejatega. Samaliigiliste teede ristmik ja p arema käe reegel. Teekattemärgistus, sõiduki asukoht sõitmisel, reguleerija märguanded. Foorid. Reguleerija.

 

Tund 4. Läheme Kastani-Riia ristmikule teooriat üle rääkima.

Miks on vasakpöördeks tark rattalt maha tulla? Kes on need teised peale minu? Õpikust lk 11-14.

Kõigil liiklejatel on õigused ja kohustused.

Mis jooned need maas on? Mis värvitulestik ristmikul on? Kes see onu seal ristmikul vehib? Õpikust lk 31-34.

 

Teadmised ristmikul käitumisest, eriti vasakpöörde nüanssides selguse saamine.

Teatakse mis ja milleks on parema käe reegel.

Õpitakse tundma foori.

Õpitakse reguleerija käemärke.

4

4. nädal

Tund 1. Ringristmik, raudtee.

 

Tund 2. Kordamine: käemärguanded, ristmikel käitumine, sh vasakpööre ja teised läbitud teemad

Kuidas käituda ringristmikul. Ohutus raudteed ületades.

Õpilane teab kuidas liigelda ringil ja kuidas peab ületama raudteed rattaga.

2

5. nädal

Tutvumine liiklusmärkidega, hoiatusmärgid, eesõigusmärgid, keelu- ja mõjualamärgid, kohustusmärgid, osutusmärgid, juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid.

Mängud liiklusmärkidega, joonistame ja värvime märke.

Märkide liigitused. Enamlevinud märkide tutvustus ja selgitus. Õpikust lk 19-30. Märgid Weebly ’s.

Vaja luua kontuuriga märgid lastele värvimiseks.

Liiklusmärkide mängud.

Lapsed tunnevad enamlevinud märkide sisu ja oskavad neist ja nende mõttest aru saada.

4

6. nädal

Kordamine.

Kordame ristmike ületusi ja liiklusmärke.

 

2

7. nädal

Liiklustestide lahendamine.

Jalgratta tehnilise korrasoleku kontroll.

Kiivrite kontroll, reguleerimine.

Võtame ette liiklustestid ja hakkame neis olevaid olukordi lahendama ja arutlema. Veebitestid .

Vahepeal viibime õues tehes kaasa toodud jalgrataste kontrolli ja paneme pähe kiivreid.

Tagasi märke õppima ja liiklusteste lahendama.

Lapsed oskavad lugeda ja lahendada teste.

Lapsed teavad mis on korras ratas ja korrektselt pähe pandud kiiver.

4

8. nädal

Sõidu harjutamine õppeväljakul.

Õppeväljaku kokkupanek ja elementidega harjutamine

Lapsed oskavad väljakul sõiduelemente sooritada.

2

9. nädal

Sõidu harjutamine liikluses ja õppeväljakul.

Õpilased mitmes grupis, ühed õppeväljakul, teistega liikluses

 

2

10 nädal

Teooriaeksam.

Sõidueksam platsil.

Sõidueksam liikluses või imiteeritud liiklusega väljakul.

   

6

Ühe tunni pikkus 45 minutit, kokku 30 akadeemilist tundi.

Kommentaar tööplaani kohta: Vaatan, et ajatabel kisub veidi kiiva. Usutavasti oleks vaja rohkem aega liiklusmärkide selgeks saamise ja reaalse sõiduõppe jaoks. Iganädalasteks tundideks peab ette valmistuma rohkem kui plaani järgi kavas on, et kui mõnel päeval peaks materjalidega kiiremini edasi jõudma, siis saaks juba järgmise teema mingis lihtsamas osas ette võtta. Kindlasti tuleks liiklusmärke pikkida kõigisse teemadesse jooksvalt, mitte ainult selleks etteplaanitud tundides.
Lisaks on vaja ajamahukamalt läbi töötada liikluskasvatus.ee veebiressurss, jalgratturikoolituse materjalid ja ka jalgrattur.weebly.com leht. Kindlasti leiab neist materjalidest tunnis kasutatavaid materjale lisaks ja ka koolituse mugavama läbiviimise mõtteid. Üldse, mida rohkem tööplaaniga tegeleda, seda enam selgub, et plaan ei ole mitte kunagi täiuslik. Kindlasti tulevad suuremad muudatused tööplaanis läbi praktilise tunni andmise.

Ühe tunni detailsem kirjeldus.
Valime 7. nädala nelja akadeemilise tunni kirjelduse. Selle päeva põhiülesanneteks on:

  • Liiklustestide lahendamine.
  • Jalgratta tehnilise korrasoleku kontroll.
  • Kiivrite kontroll, reguleerimine.

1.  akadeemiline tund. Võtan ette liiklustestid mis on arvutisse skänneeritud. Kuvame testid projektoriga seinale ja hakkame iga testi eraldi arutlema. Loeme küsimust ja süveneme liiklusolukorda. Püüame aru saada mis toimub, uurime märke ja otsime küsimusele vastust läbi arutluse ja argumenteerimise. Kui testis on liiklusmärk, vaatame kohe üle tema seletuse ja sisu.
2.  akadeemiline tund. Liigume õuele kus on õpilastel kaasa toodud jalgrattad. Uurime üle kõik tehnilised iseärasused mis rattal peavad olema täidetud. Paarides olevad õpilased arvustavad üksteise ratta korrasolekut.
3.  akadeemiline tund. Ideaalis võiks nüüd taaskord lahendada ja arutleda testide üle. Usutavasti ei jõua nendega nii kaugele, et õpilased saaksid gruppides neid ise lahendada, kuigi mine tea.
4.  akadeemiline tund. Liigume taaskord õuele. Proovime korrektselt pähe saada kiivreid. Taaskord võiks paarides üksteise kiivripaigaldust arvustada. Kui jääb aega, siis teeks ka platsisõitu lihtsamate elementidega joonistatuna mõned elemendid maha kriidiga (joonistavad lapsed ise, minu etteantud jooniste järgi ja minu juhatusel).

Salvesta
Kasutaja küpsiste seaded
Loodame, et saate meie veebilehte segamatult kasutada. Kui te keelate kõik küpsised, võib tekkida lehe kasutatavuses tõrkeid.
Luba kõik
Keela kõik
Loe lisa
Google Analytics
Google Analytics
Kinnita
Keeldu
Joomla
Remember me
Kinnita
Keeldu