Kõik pildid mis allpool on demonstreeritud kuuluvad postimees.ee veebilehele ja on siin seni kuni kästakse maha võtta vms. Pildid on puhtalt kopeeritud, signeeritud postimees.ee kirjega ja ei too mulle mingisugust tulu, lihtsalt kommin neid veidi oma mätta otsast
Allpool siis pildid, nende kohta käivaid kommentaare saab lugeda klikkides pildil:

Trikimehe eri: Vaadake rahvas – on Eesti Vabariik, ei ole Eesti Vabariik, on Ee... ...ja meie kõik sõidame külmale maale... (J.M.K.E.) Eks-president eksiilis, privaatvangla keset eestlasi. Sõjalipud on tõstetud, integratsioon on algamas, varsti liiguvad jällegi vagunid, seekord lõunamaale. Ваадаке вяикесед еестласед, сее мис теиле сени он ряягитуд он вале, сее он теие иыиге липукене. Laulutame ja tantsutame teid kuni teie maal veel hea on.