Joomla! Volunteers Portal

Kolme käega Virve pagaripäevadelNädalapäevade jagu aega tagasi külastas minu postkasti omapärane teos William Marrion Branham – Mis Te Arvate Kristusest? Vaatasin et sihuke õbluke, kokku murtud A4 formaadis vihikuke, et mõni õhtu võtan kätte ja loen paar rida. Nii ma ta siis voodijalutsisse panin. Eile oli väike lugemistuju ja kui raamatus üks peatükk läbi sai, mõtlesin et loen nüüd seda vihikukest. Ja millise üllatuse osaks ma sain! Siit pole võimalik absoluutselt aru saada mida öelda tahetakse. Lauseehitused on mööda ja lause lõpp algusega kokku ei lähe. On tunda et keegi on selle vihiku jagu teksti keeleoskamatult üle jala ära tõlkinud ja kirjastanud. Ma ei tea kas ta tahtis kõrgemate jõudude heakskiitu saada et sellise soperduse kokku keeras, mina arvan aga et sai hoopis pahameele. Tegin siis nii et see pilt siin kõrval on antud teose kaanepilt ja OCR programmiga tõmbasin kogu vihiku teksti siia sisse ja kui te seda lugeda tahate, siis vajutage

VOT SIIA JA SEE AVANEB SIINSAMAS.


Mis te arvate Kristusest?

"Age kui variserid üheskoos olid, küsis neilt Jeesus ning ütles: Mis te arvate Kristusest, kelle poeg ta on? Nad ütlesid temale: Taaveti!"
Matteuse evangeelium 22:41-42

* * *

Sellest Pühakiri osast lubage meid võtta tekstiks viis lühikest sõna "Mis te arvate Kristusest?" Need viis sõna on tähtsad, sest nad on Jumala sõnad. Iga Jumala sõna on väärtuslik, sest sõna väljendab Jumala mõtet. Alguses Jumal väljendas oma mõtteid ja kui ta tegi seda, see muutus alla kirjutatud dokumendiks. Meie loeme: "Tõesti, nagu ma olen mõtelnud, nõnda sünnib, ja see, mida ma olen kavatsenud, läheb korda" (Jesaja 14:24). Mitte ükski inimene ei ole parem kui tema sõna.
Piibel-see on Jumala sõna, mida oli kirja pandnud püha inimene, kellele oli lubatud kuningriiki astuda, kus nad võiksid näha, mida Jumal rääkis alguses. Kuna päris alguses Jumal teadis kõik, mis kunagi on. Seepärast teie näete sõna erakordse väärtust ja meie sõna kohanemise tähtsust.
Ükskord ma kuulsin väikest pojast, kes vaatas mansardil ringi, kui ta põrkas väikese postmargi otsa. Postmark võis olla mitte rohkem kui ruuttolli. Nähes, et see oli postmarki, ta võttis seda margikogujale, kes maksis margi eest üks dollar. Omakorda margikoguja müüs margi viiekümne dollari eest. Mark jätkas vahetama käsi kui ei olnud kindlaks teinud tema väärtust - paljud tuhad dollarid. Praegu see pole väike paberi tükk mille hind on väga kõrge. See, mis oli valmis trükkitatud paberile, kogus väärtust.
Nii on meie väikese tekstiga. Elava Jumala sõna, mida oli valmis trükkitatud paberile, tegi marki väärtuslikuks. Meie Jumala sõnad olid: "Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte" (Matteuse evangeelium 24:35). See näitab kuidas Jumala sõna on eksimatu, kuidas ta ka on väike.
Tihti meie arvame, et miski väike ei ole märgatavat. Aga Jeesus ütles: "Eks viis varblast müüda kahe (veeringu eest) ja
ükski neist ei ole unustatud Jumala ees? Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud!" (Luuka evangeelium 12:6-7). Jumal märkab väikesid asju. Sageli meie võime uurida tingimusi meie ümber ja ütelda, et meie ei saa teha midagi nende kohta. Kuid ainult väike hea sõna, kutse, väike tunnistus, hea naeratus või tervitus möödujale võib tähendada rohkem kui te arvate.
Kui viimane kuningas George oli Kanadas mitu aastat tagasi, ta külastas Britaani Kolumbia provintsi. Kõik õpetajad vabastasid oma lapsi koolist, et nad võiksid minna ja näha kuningat. Igaühel oli lipp, et näidata nende patriotismitundeid tema vastu. Siis kui tema kõrgus kuningas möödus, väikesed lapsed peaksid lippudega vehkima.
Pärast kuninga möödumist õpetaja märkas seisnud nurga taga üht väikest tüdrukut. Ta nuttis nagu tema väike süda võiks lõhkeda. Õpetaja läks rahustama teda ja küsis: "Mis lahti on, Kallis? Kas sa ei saanud oma lipuga vehkida?"
Ta ütles: "Jaa, õpetaja,ma vehkisin oma lipuga". Ta küsis: "Kas sa ei näinud kuningat?"
"Jaa, õpetaja, ma nägin kuningat" - väike tüdruk vastas. "Sellisel juhul miks sa nutad, Kallis?"
Ta vastas: "Ma vehkisin oma lipuga. Ma nägin kuningat.
Aga ma olin nii väike, et kuningas ei näinud mind" .
Hästi, aga see ei ole teed Kristusega. Söltumatult sellest kui väike te olete, tunnete end tähtsusetu, Ta näeb iga liigutust, mida te teete.
See väike Pühakiri "Mis te arvate Kristusest?" nõuab otsust meie poolt. See otsus teeb kindlaks palju asju. See võiks tähendada teie füüsilist terveksravimist. Teie konseptsioon Kristusest võib kindlaks teha kas te väljute sellest invaliidikärust või kas te tõusete sellest kurvastusvoodist. Paljudele see võiks tähendada erinevust elu ja surma vahel. Ja patune sõber, see teeb kindlaks teie igavese sihtkoha. Mis te arvate Kristusest?
Nüüd sõltumatult kui palju aktsenti ma proovin panna sellesse, seal ei ole mingi effekti nii kaua kui te ei saa vastu võtta seda vahetult oma poole. Seda ei saa kasutada mingi organisatsiooniga või nimetusega või isaga või emaga. Seda peaks kasutama meie isikliku personaali usuga.
Mis on teie mõte d Kristusest? Mis, te arvate, milline ta on?
Kas te arvate, et tema on hea inimene, kes suri tuhat
üheksasada aastat tagasi? Kas te arvate, et tema on veel üks Mohammed või Buddha või mõni tähtis filosoof, õpetaja, prohvet või luuletaja? Ehk te usute, et tema on eksimatu elava Jumala Poeg, kes tõusnud surmast ja on siin, et teie südame soovi anda teile?
Kus iganes on kirjutatud Jumala sõna, Ta toob meile Tema sõnumi. Mäletage, "Ei ole langenud tühja ainustki sõna kõigist neist häist sõnust, mis Jehoova, teile Jumal, rääkinud teile ... " (Joosua 23:14). See on andestus patu eest. See on tervekstegemine haigusest. See on vahend väsimuse vastu. Just seda me vajame selles reisis ja kõik, mida me vajame - suur hauatagune elu tulevikus.
Aga andestus pole andestus kui see ei ole vastu võetud.
Ükskord ma lugesin artikli sõndmusest, mis juhtus palju aastat tagasi välismaal. Süüdlane inimene oli mahalaskmisele mõistnud. Mõni kaastundlik inimene veenis valitseja andestada süüdimõistetut inimest. Seoses sellega, ta säilitas tema elu ja andis temale teist sanssi saada kasulikuks kodanikuks. Kui süüdimõistetule inimesele oli andestust kätte antud, mis oli valitsejaga alla kirjutatud, ta loobus, seda vastu võtta. Ta ei tahtnud seda saada, see toos andestust kaasa, aga ta ei uskunud seda. Kui ta ei võtnud andestust vastu, ta peaks, trahvi maksma ja järgmisel hommikul tulistatud olema.
Andestus pöördus tagasi valitseja juurde. Ta andestas süüdlast inimest tema patu eest enne kui inimene oli surnud. Olukord oli üle andnud maakohtadesse, kus oli kuulutatud, et andestus pole andestus kuni teda vastu ei võtnud. Päästmine Kristuse kaudu ei ole päästmine kuni teda vastu ei võeta. Kui maailm jälgis Jumala suuri lubadusi ja usus seda. "Ainustki sõna ei ole langenud tühju kõigist ta häist sõnust" (1 Kuningate raamat 8:56). See on Jumala andestus inimsugule.
"Mis te arvate Kristusest?" See iidne küsimus on tekinud inimeste arus sajandide läbi. Isegi tänapäeva mõningates Protestandi kirikutes usutakse ja õpetatakse, et Tema ei ole neitsi st sündinud Jumala Poeg, aga ainult prohveti. Praegu koputatakse iga alus Kristuse alla. Tema oli kas neitsist sünnitanu Jumala Poeg või Temaveri mitte rohkem kui teie või minu veri. Sugu ei ole seotud sellega. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda: kui tema ema Maarja oli kihlatud J oosepiga, siis ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat Pühast Vaimust (Matteuse evangeelium 1:18). Minu usk
jääkse ainuüksi, et see oli püha ehtne veri ja mitte veel minu andestamiseks patust "Ja ühegi muu sees ei ole päästet" (Apostlite teod 4:12). Ma tõesti usun, et see oli Jumala veri.
Lubage meid kutsuda mitu tunnistajaid ja selgitada, mis oli ütelnud Kristusest nende poolt, kes on surnud. Mis oleks, kui meie võiksime nimetada Tema reeturit, Juuda Iscariot. Ise nimi Juuda sundis värisema. Nüüd sõna Juuda pole niisugune halb nimi. Võib olla, et siiani ajani paljud väiksed juudipojad saavad nimeks Juuda. Nimi oli tulnud Judah hõimust. Oli nii, et Juuda sundis vältima inimesi seda nime. Mis teeb nimi Jeesus nii püha? Oli paljud poisid nime Jeesuse järgi. Aga oli see, mis Jeesus tegi ja kes Tema oli. See tegi Tema nimi nii auväärseks, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved (Pauluse kiri Filiplastele 2:10). See ei ole nii tähtis mis on teie nimi, tähtis on see, mis te teete teie nimega.
Lubage meid oletada, et me võiksime langeda kadunute ja neetude regioonideni, tulla selle väsitava kohta, mis nimi on põrgu ja kutsuda Juuda Iscariot petliku vaimu. Meie küsiksime teda: "Juuda, mis sa arvad Kristusest? Kelle poeg Ta on?"
Ma võin ette kujutada, et meie võiksime kuulda hõbeda krigina kolmkümmendat eset nagu ta viskab neid korrusele ja uuesti nutab: "Ma reetsin süütud verd".
Mis oleks, kui meie võiksime tulla kadunute kõdunevate regioonidesse ja kutsuda rooma sõdurit, kes võttis oda ja torkas seda Tema pühasse kehasse? Meie ütleksime: "Mis sa arvad Kristusest? Kelle poeg Ta on?"
Ma võiksin kuulda, mida ta ütles: "Tõesti, Ta on Jumala Poeg".
Oletame, et meie võiksime otsida tuntud Rooma valitseja Pilate. Teie mäletate Pontius Pilate enne kui Kristus oli ohvriks toonud sellel ajaloolisel hommikul. Lubage meid vaadata temale hetkeks. Tema istus kohtuniku kohal. Võib olla, et tema oli kergelt ärritav vajaduse tõttu - tema pidi vara tõusma, et otsust Jeesuse Kristuse pärast vastu võtta. Minu vend, minu õde, Kristus ilmus teie ette ja te peate otsust Tema pärast vastu võtma. Mis te arvate Temast? Teie teud räägivad palju valjusti kui teie sõnad.
Taevakuningas seisis Pilate ees, kroon on Tema peal ja Tema käed, mis olid sidunud Tema pärast. Pilate vaatas teraselt temale ja küsis Jeesust: "Kas sa ei kuule, mida kõike
nad tunnistavad sinu vastu?" (Matteuse evangeelium 27:13). Kui Kristus ei vastanud ühtki sõna, ma võin ette kujutada, Pilate ütles: "Hästi, tema on hirmunud sest, et Tema seisab minu ees, Rooma valitseja".
Äkitselt saabus galopeeritud täiskiirusega hobune.
Kandnud paberilehte oma käes, sõdur hüppas sadulast maha. Palee valve tundis ta ära, temale andis sissepääsuluba aeda. Näib, et ma võin näha teda kui ta lähenes Pilatele kiiresti, kummardas vahetult korrusele ja ütles: "Teie kõrgus, Härra, mul on kiri teie naiselt. Tema ütles, et kiri on kiire teie jaoks. Seepärast ma sõitsin sisse niimoodi" .
Ma võin näha Pilate, kes avanes kirja. Ma vaatan tema silmadesse sel ajal kui tema loeb. Silmad vaatavad külmalt. Tema vaatas Kristuse otsa, pärast jälle kirja. Tema kortsutab oma kulmu, tema nägu kahvatab ja tema huuled kaotavad oma värvi. Mis võib olla nii tähtis kirjas tema pagana naiselt? Lubage meid vaadata tema õla üle ja lugeda. Mis kiri ütleb:
"Minu abikaasa, ärgu sulolgu ühtki tegemist selle õigega; sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast" (Matteuse evangeelium 27:19).
Pilate võis vabastada Teda. Tema võis embada Teda ja ütelda: "Jeesus Kristus, ma kummardan sinu ees. Ma tunnistan Sind nagu elava Jumala Poega ja ma tahan saada Sind nagu minu Päästja". Kuid sellel asemel tema tegi katset õigustada iseennast nagu paljud patustajad tänapäeval maailmas. Tema võttis vett ja tegi katset pesta käsi Temast. Võib olla tema ütles: "Ma ei võtta Teda vastu, aga ma ei taha ka tagasi lükkata Teda".
Kas see puhastas tema käsi? Ei, ja see ei puhasta teie käsi.
Kirikuraamatus ei ole teie nimi, mitte miski ei puhasta mehe ja naise käsi Jeesuse Kristuse verest. N ad kuulsid Evangeeliumi ja lükkasid seda tagasi. Kristus seisab teie ees. Teie peate valima. Jumal sundib teid valima. Kas te võtate Teda vastu või eitate Teda? Tema on teie käes. Valige.
Hiljem Pilate, vastavalt ajaloole, oli troonilt tõugatud ja väljaajamisele saadetud. Traditsioon jutustab meile, et tema kaotas mõistuse ja seisis tundide viisi, hõõrudes oma käsi nagu pesi neid Jumala Poja verest. Lõpuks tegi tema enesetapmise, sisenedes veekogu ja uppudes.
Aga praegu oletame, et me võiksime kutsuda Pilate meie ette ja ütelda temale: "Pilate, sa oled lahkunud peaaegu
kakstuhat aastat tagasi. Ma tahan küsida sinult, täna sa võid vastata mulle. Mis sa arvad Kristusest? Mis on sinu arvamus Temast?"
Kahtluseta meie kuuleksime tema kasutu vana karjumist, mis kordas vastukajana sajandide läbi: "Ma olen süütu selle inimese veres" .
Meje kuulsime inimeste sõnasid, kes lükkasid Teda tagasi.
Meie võiksime klassifitseerida neid nagu Tema vaenlased. Lubage meid näha seda, millest mõni Tema sõpradest oli rääkinud.
Oletame, et meie võiksime kutsuda meie ette kolme juudilapsi. "Oh, teie armastatud Jumala sõbrad, mis teie arvate Kristusest? Te elasite palju sadu aastaid tagasi enne kui Ta oli kunagi ilmutanud ihust".
Mulle tundub, et ma kuulen kui Shadrach ütleb: "Ma räägin kolmanda eest. Meie oleme lahutamatu. Meie oleme lootuses, helduses ja doktriinis. See oli pime hommik, kui meid viskasid leekahju, mis oli kuumutatud seitse korda palavamaks kui kunagi enne. Kuid meie ei tundnud põlemist tule keskeL Isegi juukseid ei kõrvetanud. Tegelikult meile oli väga muglav seal, kuna meie vaheloli Jumala Poeg. See on see, mis meie arvame Temast".
"Ezekiel, sa oled Jumala prohvet. Mis sa arvad Kristusest?
Kelle Poeg Ta on?"
"Ükskord," ütles Ezekiel, "samal ajal kui Jumala Vaim oli minus, ma vaatasin taevasse. Ma nägin Teda. Pilved olid nagu tolm Tema jalgade all. Ma nägin ratast ratta keskel, mis tõstis teed õhu keskeL Tema on Üks, kes piserdab meile puhast vett. Tema on Üks, kes paneb uut südant ja uut vaimu teie sisse".
"Daniel, kas te tunnistate?"
"Muidugi ma tunnistan," vastab ta. "Jumal näitas mulle sügavate salajaste asju nägemise kaudu. Ma nägin ühes selles nägemises, et Üks oli nagu Inimese Poeg, kes astus taevapilvele. Seal talle oli antud dominiooni ja kuulsust ja kuningriiki, kus kõik inimesed, rahvused ja keeled peaksid teenima Teda. Tema dominioon on igavene dominioon, mis ei lõpe ja tema kuningriik on see, mis ei hävi. Õnnistatud on Jumala nimi igaveseks".
Lubage meid küsida Petrilt. Ta oli Kristusega palju Tema maaministeeriumist. Tema nägi imesid, mida Jeesus teostas.
Tema nägi elu, mida tema elas. Ja kui Peter võiks vastata meie küsimusele täna, kahtlemata, oleks kinnitanud oma eelmist veendumust uuesti: "Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg".
Praegu lubage meid küsida Jeesuse emalt. Kui iga peaks teadma kelle poeg tema oli, siis Tema ema peaks teadma seda kindlasti. "Maarja, kas teie tunnistate, kes Jeesus on?"
"Muidugi ma tunnistan," vastab ta ausalt.
"Maarja, teie olete Tema ema. Tema lamas teie südame all esimeseid üheksa kuid. Mis teie arvate Kristusest? Kelle poeg Ta on?"
"Ma teadsin mitte inimest", kinnitab ta, "kuid ükskord tähtis ingel Gabrieloli saatnud minu juurde Jumala poolt. Tema ütles: 'Sa pead alustama poega oma emasloomis ja pead panema tema nimeks Jeesus. Ta peaks olema tähtist ja nimetama Kõrgeima Poega. Püha Vaim peaks põrkama sinu otsa ja Kõrgem Võim peaks pimendama sind: seepärast see püha olend, mis peaks olema sündinud, peaks nimetama Jumala Pojaks'."
Viimane sõna, mis peaks korraldama kõige inimeste, rahvaste, taeva ja maa ees on Jumala vastus. Lubage meid näha seda, mida Ta räägib Jeesust. Ükskord Ümberkujunemise Mägi saatis taevast suurt pilve ja pirnendas Jeesust ja Tema kolme järgijaid. Jeesuse nägu oli säranud ja Tema riietus oli valge nagu valgus. Jumal rääkis taevast: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake" (Matteuse evangeelium 17:5). See on Jumala oma Sõna. See peaks olema korraldatud ükskord ja alatiseks.
Lubage meid küsida tunnistuse sisaldamaks neist, kes elasid meie oma päevas ta vanuses.
Lubage meid kutsuda luuletaja, kes vastab meie küsimusele. Eddie Perronet ja tema teosed oli tagasi lükatud, aga tema armastas Jumala. Tema ei läinud ihukätte, aga tema läks Jumala juurde, kes vastas tema palvele. Ükskord istudes üksinda Püha Vaimu innustuse alla, Eddie Perronet tõstis tema kirjutussulga ja kirjutas piduliku avamise laulu: "Kõik tervitavad Jeesuse nime võimu! Lubage ingleid kukkumist maha peita; Tuua kuningliku diadeemi ja krooni Temale, kõige Käskijale! "
On William Cowper, kes andis sõnades surematu laulu Jumala tunnistust üle: "Seal on allikas täidetud verega, mis oli tõmmatud Immanueli veenidest ja patustajate veenidest, kes
oli sukeldanud selle uputuse alla ja kes kaotasid kõik nende süüdlaste plekkid. Siis ma laulan kõrge ja meeldiva laulu Miks Võim peaks olema säästud. Kui see vaene susistav ja kogelev keellamab vaikselt haual".
Pime Fanny Crosby oli kritiseerinud ja põlastanud tema elu jooksul seda, et tema ei kirjutanud maisi laulu. Lubage meid kutsuda teda ja õppida see, mida Jumal tähendas tema jaoks. "Fanny Crosby, mis sa arvad Kristusest? Kes on Tema sinu jaoks?"
Tundub, et ma võin kuulda tema sõnasid: "Ära läbi mind, 0 õrn Päästja, Kuula minu tagasihoidliku kisa; kui teistele Sa oled kunstikutse, ära läbi mind. Sa oled minu kogu mugavuse Vaim, Rohkem kui elu minu jaoks, Kelle juures ma olen maal? Kes on Taevas?"
Just Wilbur Chapman väljendas sõnades seda, mida ta arvas Kristusest: "Elades, Ta armastas mind; Suredes, Ta päästis mind: Hauda panedes, Ta võttis minu patusid kaasa; Tõustades, Ta õigustas avalikult alatiseks: kunagi Ta tuleb - 0, tore päev!"
William Branham, mis sa arvad Kristusest? Mis on sinu arvamus Temast? 0, kui ma oskaksin kümne miljoni keeli, ma ei saa väljendada oma mõtteid Temast. Ma saabusin patusest perekonnast. Ükskord suredes näe seal voodis, arstid vaatasid minu otsa ja rääkisid, et muloli kolm minutit elamiseks. Äkitselt Keegi läbis minu teed. See oli õnnistatud Jumala Poeg, Kes päästis mind patust ja ravis mind ja minu pimedaid silmasid, ja saatsid mind jutlustama Evangeeliumi. 0, kuidas ma armastan Teda, kuidas ma jumaldan Teda. Ma ei saa väljendada mida ma arvan Temast.

(Mis te arvate Kristusest?, tsitaadist "Prohvet Kannab Oma Kirja" kirjastud Julius Stadsklev)

(What Think Ye Of Christ? an extract from "A Prophet Brings His Message" written by Julius Stadsklev)

02007 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
PL 1, 02761 Esroo, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 D.S.A.
www.branham.org

Naljaraamat? Naljaraamat? Naljaraamat? Naljaraamat?
Naljaraamat? Naljaraamat? Naljaraamat? Naljaraamat?

EU mingi veidra direktiivi tõttu peab olema kasutajal võimalus küpsiste lubamiseks kodulehel. Teadmiseks, et mingit ohtu need sulle minu lehel ei tekita. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk